PET/CT centrum Marie Curie

In januari 2018 ging het PET/CT centrum Marie Curie van start. Dit centrum is een samenwerkingsverband tussen AZ Alma Eeklo, AZ Lucas Gent, AZ Jan Palfijn Gent en Sint-Vincentius Ziekenhuis Deinze. Vanaf heden kunnen patienten van AZ Alma voor PET/CT onderzoeken terecht in dit Centrum dat gelokaliseerd is in het AZ Lucas.

Een PET/CT is een fusie-onderzoek (combinatie van PET Positon Emission Tomography en klassieke CT-scan) waarbij na injectie van een licht en kortwerkend radioactief product (vrijwel steeds 18F-FDG fluorodeoxyglucose) zeer specifiek in 3D de locatie van abnormale capterende weefselzones kan worden geregistreerd. De beelden van beide technieken worden gefuseerd. Meer informatie over PET/CTvind u op Wikipedia .

Het onderzoek iis vooral aangewezen voor het opsporen of uitsluiten van uitzaaiingen van tumoren, het opsporen van infecties enz.

In bijlage vind u de brochure met alle praktische info.

Afspraken worden gemaakt via de Dienst Nucleaire Geneeskunde van het AZ Alma op nummer 09/310 06 85.

Gezien het AZ Alma deelneemt in de uitbating van het PET/CT Centrum Marie Curie kunnen we de uitvoering van het onderzoek binnen de week garanderen.

Alle onderzoeken worden gezamenlijk door een Radioloog en een Geneesheer Nucleaire Geneeskunde geanalyseerd en geprotocolleerd waarbij binnen de 24u een gemeenschappelijk verslag wordt afgeleverd.

Verwijzende artsen kunnen een aanvraagformulier voor PET/CT downloaden via het beveiligde deel van de website. Het aanvragen van PET/CT onderzoeken is onderhevig aan wettelijke restricties. Bij twijfel contacteert u best telefonisch de Geneesheer Nucleaire Geneeskunde via  09/310 06 85.